ប្រទេសទាំង១០ដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុត

សព្វថ្ងៃនេះ កំណើនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនទ្បើងគួរជាទីកត់សម្កាល់។ ក្នុងនោះផងដែរ ក៏មានប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រជាជនច្រើន ស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនមានប្រជាជនតិចតួចផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបណ្តាប្រទេសទាំង១០ដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុត៖

១- ប្រទេសចិន៖ ១ ៤៣៩ ពាន់លាននាក់

២- ប្រទេសឥណ្ឌា៖ ១ ៣៨០ ពាន់លាននាក់

៣- សហរដ្ឋអាម៉េរិក៖ ៣៣១ លាននាក់

៤- ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ២៧៣ លាននាក់

៥- ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន៖ ២២០ លាននាក់

៦- ប្រទេសប្រេស៊ីល៖ ២១២ លាននាក់

៧- ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា៖ ២០៦ លាននាក់

៨- ប្រទេសបង់ក្លាដេស៖ ១៦៤ លាននាក់

៩- ប្រទេសរុស្ស៊ី៖ ១៤៥ លាននាក់

១០- ប្រទេសម៉ិកស៊ិក៖ ១២៨ លាននាក់

ប្រភពពី៖ គេហទំព័រ Internet World Stats

ប្រែសម្រួលដោយ៖ មាស មុនី

ពិនិត្យនិងចុះផ្សាយដោយ៖ ស៊ូ សុភក្ត្រា

សៀវភៅ ហេតុអ្វីប្រទេសមួយខ្លាំង ប្រទេសមួយខ្សោយ?