ប្លែកៗ! អាជ្ញាធរក្រុងញូយ៉ក រៀបចំប្រដាប់វាយបញ្ចេញកំហឹង

ក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សអ៊ូអរបំផុតមួយនៅក្រុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាម៉េរិក មានអេប៉ុងពណ៌លឿងជាច្រើន ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីឱ្យប្រជាជនដែលមានកំហឹងវាយ ដើម្បីបន្ថយកំហឹងរបស់ពួកគេ។

ដោយសារប្រជាជនក្រុងញយ៉កភាគច្រើន មានភាពតប់ប្រមល់ខ្លាំងជាមួយបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍ សម្លេងរំខាន ផ្សែងពុល និងបញ្ហាជាច្រើនទៀត បានធ្វើឱ្យអាជ្ញាធរមានគំនិតថ្មី ដោយបានដាក់អេប៉ុងពណ៌លឿងជាច្រើនកន្លែងដើម្បីឱ្យប្រជាជនក្រុងញូយ៉កបញ្ចេញកំហឹងរបស់ខ្លួន៕

ប្រភព៖ truththeory.com

សៀវភៅ៖ ចំណេះដឹងសកល ភាគ១ (បោះពុម្ពដោយ ហាតប៊ុក)