៦៩គន្លឹះក្នុងការធ្វើជំនួញ

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឆាយ លីហេង
ISBN 978-9924-539-44-5
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ November 26, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 212
តម្លៃ 20,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-058