៤០ឃ្លាដែលម្តាយឪពុកគ្រប់រូបមិនគួរនិយាយជាមួយកូន

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈុំ សុចិណ្ណា
ISBN 978-9924-539-26-1
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ June 26, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 260
តម្លៃ 22,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-042