៣៦៥គតិបណ្ឌិត នៃភាពជោគជ័យ

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-016
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ រឺន សីហា
ISBN 9789924914112
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ August 10, 2017
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 165
តម្លៃ 13,000 ៛

ពិពណ៌នា:


“៣៦៥ គតិបណ្ឌិតនៃភាពជោគជ័យ” ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបណ្តុះនៃគំនិត និងទស្សនៈ ចំនួន ៣៦៥ ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត ពីបុគ្គលជោគជ័យទាំងឡាយនៅលើសកលលោក ដែលអាចផ្តល់ឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកអាន នូវគំនិតល្អៗ ដើម្បីពិចារណាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត។ គ្រប់ពាក្យពេចន៍ គ្រប់កថាខណ្ឌទាំងអស់ សុទ្ធតែត្រូវបានធ្វើការសម្រិតសម្រាំង និងចងក្រង សម្រាប់ផ្តល់ជាពុទ្ធិ ដើម្បីពិចារណា ក្នុងការត្រងត្រាប់ជាមាគ៌ា     ជីវិត។ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំនៅតែគិតថា កុំថាឡើយ ៣៦៥ គំនិតនេះ ទោះបីជារយលានគំនិតទៀត ក៏មិនអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកបានដែរ ប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងជាមុនសិននោះ។

មាតិកា:


១. ការកំណត់គោលដៅ និងឥទ្ធិពលនៃក្តីសុបិន

២. សុទិដ្ឋិគំនិត នៃនិមិ្មតជោគជ័យ

៣. ជោគជ័យ និងបរាជ័យ

៤. ជោគជ័យ មិនមែនជាការបោះបង់

៥. កិត្តិនាម នៃភាពជោគជ័យ