៣០អាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយជីវិត

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ អ៊ុំ រដ្ឋា
ISBN 978-9924-539-47-6
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ December 10, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 198
តម្លៃ 22,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-061