ឥទ្ធិពលនៃបុព្វហេតុ

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ស៊ូ សុភក្រ្តា
ISBN 978-9924-539-50-6
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ December 09, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 180
តម្លៃ 20,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-063