ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់ ភាគ១

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-001
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា
ISBN 9789996371004
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ October 01, 2017
បោះពុម្ពលើកទី 3
ទំព័រ 165
តម្លៃ 13,000 ៛

ពិពណ៌នា:


“ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់” គឺជាសៀវភៅដែលបង្ហាញអំពីគោលគំនិត និង​ទស្សនៈ​ផ្សេង​ៗ​​របស់បុគ្គលជោគជ័យ និងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពលោក។ ខ្លួន​របស់​វាតូច​រាងតូចបន្តិច តែវា​បានផ្ទុក១០០០គោលគំនិត និងទស្សនៈ(ភាគ១ ចំនួន​៥០០ និង​ភាគ២ ចំនួន​៥០០) ​របស់​បុគ្គល​ជាង​៥០០នាក់ ដែល​ពួក​គេនាំ​គ្នា​និយាយ​​អំពីជីវិត ខ្លួនឯង ភាព​ជោគ​ជ័យនិងបរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព គ្រួសារ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ការងារ ជំនួញ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ ​ផែនដី ព្រមទាំង​គោលគំនិត និង​ទស្សនៈ​ទូទៅដទៃទៀតផងដែរ ។

មាតិកា: 1. អារម្ភកថា

 2. ជីវិត​ និងខ្លួនឯង

 3. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ មហាន់ដាស់ ហ្គាន់ឌី ​

 4. ភាពជោគជ័យ និងបរាជ័យ

 5. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ ចច វ៉ាស៊ីនតោន ​

 6. ការសិក្សា​(អប់រំ) និងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង

 7. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ ណែលសុន មែនដេឡា ​

 8. ស្នេហា និងមិត្តភាព

 9. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ ឆាលី ឆាភ្លីន (សាក់ឡូ) ​

 10. ការងារ និងជំនួញ

 11. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ ប៊ីល ហ្គេតស៍                                     ​

 12. គ្រួសារ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍

 13. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ អាល់ប៊ឺត អាញ់ស្តាញន៍ ​

 14. សុខភាព និងសុវត្ថិ​ភាព

 15. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ លីអូណែល ម៉េសស៊ី

 16. សង្គមជាតិ និងផែនដី             ​

 17. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ ម៉ៅ សេទុង

 18. គោលគំនិត និងទស្សនៈទូទៅ ​​

 19. ជីវប្រវត្តិសង្ខេប៖ វ៉្លាឌីមៀរ អ៊ីលីច លេនីន

 20. រូបថត និងរូបភាពបុគ្គលជោគជ័យ និងល្បីឈ្មោះ ​​​​​​


​​