សេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះ

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឡាយ ឧត្តម
ISBN 978-9924-539-38-4
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ November 01, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 290
តម្លៃ 30,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-054