សុភាសិតមហាយក្សចិន

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-017
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ រឺន សីហា
ISBN 9789924914181
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ January 01, 2018
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 187
តម្លៃ 14,000 ៛

ពិពណ៌នា:


សុភាសិតមហាយក្សចិន មានជាហូរហែរ បំណែកៗ រាប់ពាន់គំនិត នៅតាមបណ្តាប្រភពផ្សេងៗ ហើយត្រូវបានប្រមែប្រមូលមកក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ដោយមានគំនិត  និងទស្សនៈផ្សេងៗ ឆ្លុះបង្ហាញពីតថភាពពិតៗ ទាំងក្នុងជីវិតរស់នៅ អាជីវកម្ម នយោបាយ​​​ ភាព​ជោគ​ជ័យ និង​បរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព គ្រួសារ ការងារ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ។ ទោះបីជាវាបានចាត់ចូលជាសុភាសិតនៃប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ី ក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំនៅតែជឿថា គោលគំនិត និងទស្សនៈមួយចំនួន វាដូច និងស្រដៀងទៅនឹងសុភាសិតរបស់ទស្សនវិទូក្នុងលោក ពីព្រោះវាជាទស្សនៈសាកល ហើយក៏មានតម្លៃ និងបម្រើប្រយោជន៍ជាសកលដែរ។

មាតិកា:


ផ្នែកទី១៖ មេរៀនជី​វិត

ផ្នែកទី២៖ គុណតម្លៃនៃមិត្តភាព និងទំនាក់ទំនង

ផ្នែកទី៣៖ ការផ្លាស់ប្តូរ និង​កំណែបច្ចុប្បន្នកម្ម

ផ្នែកទី៤៖ គន្លឹះ និងគោលដៅជោគជ័យ

ផ្នែកទី៥៖ ថ្នាលចំណេះដឹង

ផ្នែកទី៦៖ កសាងអាជីពធុរកិច្ច

ផ្នែកទី៧៖ គំនិត និងទស្សនៈនយោបាយ

ផ្នែកទី៨៖ ទស្សនៈ និងគោលគំនិតផ្សេងៗ