មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឱ ចាន់ធូ
ISBN 978-9924-539-46-9
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ November 28, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 227
តម្លៃ 23,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-060