មជ្ឈិមបូព៌ា ភាគ១

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ណម ពៅចំរើន
ISBN 978-9924-539-28-5
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ July 01, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 251
តម្លៃ 23,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-0045
មជ្ឈិមបូព៌ា ភាគ ១

ស្វែងយល់ពីមនុស្ស នយោបាយ និងប្រពៃណីវប្បធម៌

នៃតំបន់ដែលពោរពេញដោយជម្លោះ

មិនចេះឈប់ឈរ