ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់ ភាគ២

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-002
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា
ISBN 9789996371042
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ October 01, 2017
បោះពុម្ពលើកទី 2
ទំព័រ 164
តម្លៃ 13,000 ៛

ពិពណ៌នា:


ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់ ភាគ២ នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមាន​គោល​​គំនិត និង​ទស្សនៈ​ចំនួន៥០០ ដែល​និយាយ​​អំពីជីវិត ខ្លួនឯង ភាព​ជោគ​ជ័យនិង​បរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព អាពាហ៍ពិពាហ៍ គ្រួសារ ការងារ ជំនួញ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ ​ផែនដី ព្រមទាំង​គោល​គំនិត និង​ទស្សនៈ​ទូទៅ​ដទៃទៀត​ផងដែរ។  លើសពីនេះក៏មានប្រវត្តិ សង្ខេបរបស់បុគ្គលជោគជ័យ និងល្បីឈ្មោះ មួយចំនួនដូចជា អ្នក​នយោបាយ ទស្សនវិទូ អ្នកជំនួញ សាស្រ្តា​ចារ្យ អ្នក​វិទ្យាសាស្រ្ត សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស​ជាដើម។

មាតិកា:


ផ្នែកទី១៖ ជីវិត និងខ្លួនឯង

ផ្នែកទី២៖ ភាពបរាជ័យ និងភាពជោគជ័យ

ផ្នែកទី៣៖ ការអប់រំ និងរៀនសូត្រ

ផ្នែកទី៤៖ ស្នេហា និងមិត្តភាព

ផ្នែកទី៥៖ ការងារ និងជំនួញ

ផ្នែកទី៦៖ គ្រួសារ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍

ផ្នែកទី៧៖ សុខភាព និងសុវត្ថិភាព

ផ្នែកទី៨៖ សង្គមជាតិ និងផែនដី

ផ្នែកទី៩៖ ទស្សនៈ និងគោលគំនិតទូទៅ