ប្រទេសចិន ក្រោមកណ្តាប់បុរសខ្លាំងទាំង៣

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា
ISBN 9789924539049
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ December 31, 2018
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 165
តម្លៃ 14,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-025
ប្រទេសចិន ក្រោមកណ្តាប់បុរសខ្លាំងទាំង៣***

ជីវប្រវត្តិប្រធានាធិបតីចិន៣រូប រួមជាមួយ ព្រឹត្តិការណ៍ និងនយោបាយសំខាន់ៗរបស់ចិន ក្នុងកំឡុងពេលគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកគាត់។ ប្រធានាធិបតីចិនទាំង៣ នោះរួមមានចាង ហ្សេមីន ហូ ជីនតាវ និង ស៊ី ជីនពីង។