បណ្តុំគំនិត ភាគ១

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-015
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ គ្មាន
ISBN 9789924914143
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ គ្មាន
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ January 01, 1970
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ
តម្លៃ 14,000 ៛

ពិពណ៌នា:


យើងយល់ស្របទាំងអស់គ្នាថា ជីវិតមិនអាចជោគជ័យដោយសារ តែ​គំនិតមួយ ឬពីរ ប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ ដូចនេះហើយ ទើបក្រុមរបស់យើង បាន​រួមគ្នាស្រាវជ្រាវ ប្រែសម្រួល និងរៀបរៀងសៀវភៅជិត២០០ទំព័រនេះ។ “បណ្តុំគំនិត ភាគ១”​ ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនូវគំនិតផ្សេងៗ ពីប្រភពយ៉ាង​ច្រើន ពិសេសពីគេហទំព័របរទេសល្បីល្បាញ។

រាល់គំនិតដែលសៀវភៅនេះបានផ្តល់ជូន គឺពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតប្រចាំ​ថ្ងៃរបស់យើងតែម្តង ជុំវិញរឿងជីវិត រឿងផ្ទាល់ខ្លួន ការងារ ក្តីស្រលាញ់ គ្រួសារ និងសង្គមជាតិ ជាដើម។ វាក៏បានប្រមូលផ្តុំនូវអត្ថបទដែលផ្តល់គំនិត ជាប្រយោជន៍ចំនួន៦២ ដែលទុកគ្រាន់ពិចារណា ថ្លឹងថ្លែង បណ្តុះជាគំនិត និងចំណេះដឹងយ៉ាងសម្បូរបែប ពិសេសអាចយករាល់គំនិតទាំងអស់ ដើម្បី ដាក់ចេញជាសកម្មភាពបានទៀតផង។

មាតិកា:


១. ការសិក្សារៀនសូត្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង

២. ការងារ និងការធ្វើអាជីវកម្ម

៣. ភាពជោគជ័យ និងបរាជ័យ

៤. មិត្តភាព និងសេចក្តីស្នេហា

៥. អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ

៦. ប្រទេសជាតិ

៧. គំនិតផ្សេងៗ