ទិនានផ្តល់គំនិត ភាគ១

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-008
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈុំ សុចិណ្ណា
ISBN 9789996371066
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ September 13, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 3
ទំព័រ 172
តម្លៃ 14,000 ៛

ពិពណ៌នា:


“និទានផ្តល់គំនិត” មានរឿងនិទានខ្លីៗ ចំនួន៦២ ដែលនិយាយអំពីដំណើរជីវិតរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សសត្វក្នុងលោក។ ជាទូទៅ មនុស្សមួយចំនួនគិត និងយល់ថា រឿងនិទាន គឺសម្រាប់តែក្មេងតូចៗ ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ រឿងនិទាន គឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់វ័យ ត្បិតអីរឿងនិទាន មាន​លក្ខណៈសាមញ្ញ និងទាក់ទងជាមួយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែរ។ លើសពីនេះ ហើយកាន់តែពិសេស គឺគំនិត និងគុណធម៌ទាំង​ឡាយដែលផ្តល់ដោយសៀវភៅមួយក្បាលនេះ មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកម្នាក់ឯង​ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជា “មរតកបញ្ញា” សម្រាប់កូនៗជាទីស្រលាញ់ និងក្មេងជំនាន់ក្រោយ ក្នុង​ឆន្ទះកសាងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិប្រកបដោយវឌ្ឍនភាព និងគ្រឹះនៃគុណធម៌ដ៏រឹងមាំ។

 មាតិកាសំខាន់ៗ