ចំណេះដឹងសកល ភាគ១

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-014
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ញ៉ូង រ៉ាយ៉ា
ISBN 9789924914129
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ June 10, 2017
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 173
តម្លៃ 14,000 ៛

ពិពណ៌នា:


“ចំណេះដឹងសកល”​ ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនូវចំណេះដឹងទូទៅ ដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹងពិភពលោក ទៅតាមវិស័យផ្សេងៗគ្នាដូចជា៖ ភូមិសាស្រ្ត ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត ប្រជាសាស្រ្ត នយោបាយ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ច និង​បរិស្ថាន​ជាដើម។ បើសួរយើងខ្ញុំថា សៀវភៅមួយក្បាលនេះ មានប្រយោជន៍​ធំធេង​​ប៉ុណ្ណា យើងខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយ ឬហ៊ានអួតអាងអំពីប្រយោជន៍​របស់វា​ឡើយ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងខ្ញុំឈរលើទស្សនៈដ៏សាមញ្ញមួយថា «គ្មានចំណេះ​ដឹងណា ដែលឥតប្រយោជន៍នោះទេ មានតែមនុស្សដែលមិន​ព្យាយាមស្វះ​ស្វែង​​រក​ចំណេះដឹងទេ ដែលជាបុគ្គលឥតប្រយោជន៍ គ្មានបានការនោះ»។

មាតិកា:


១. ផែនដី បរិស្ថាន និង​ធម្មជាតិ

២. ប្រជាសាស្រ្ត និងភូមិសាស្រ្ត

៣. នយោបាយ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋ

៤. ប្រវត្តិសាស្រ្ត

៥. វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា

៦. សេដ្ឋកិច្ច

៧. វប្បធម៌ ជំនឿ និងសាសនា

៨. សង្គម និងការរស់នៅ

៩. យោធា និងវិស័យការពារជាតិ

១០. ចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងទៀត