គំនិតក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់ជនជាតិជ្វីប

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-050
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ស៊ូ សុភក្រ្តា
ISBN 978-9924-539-35-3
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ September 17, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 398
តម្លៃ 32,000 ៛
មេរៀនដ៏អស្ចារ្យពីគម្ពីរតូរ៉ានិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិជ្វីប គួបផ្សំជាមួយរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងពិភពជំនួញសកលលោក