ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច

ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឆាយ លីហេង
ISBN 978-9924-539-39-1
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ November 01, 2020
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 160
តម្លៃ 18,000 ៛
លេខកូដសៀវភៅ HBC-053