កម្រងសំណួរ-ចម្លើយវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅ ភាគ២

លេខកូដសៀវភៅ៖ HBC-024
ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ ឈុំ កក្កដា
ISBN 9978-9924-539-03-2
បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ ហាតប៊ុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ December 01, 2018
បោះពុម្ពលើកទី 1
ទំព័រ 175
តម្លៃ 14,000 ៛

ពិពណ៌នា:


សៀវភៅ “កម្រង សំណួរ.ចម្លើយវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅ” ដែលនៅនឹងដៃរបស់លោកអ្នកនេះ បាន​ប្រជុំទៅ ដោយចំណេះដឹងដ៏ទំលំទូលាយ ថ្មីៗ និងប្លែកៗ ដែលមាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់ អ្នកសិក្សាគ្រប់ៗគ្នា។ គោលបំណងនៃរៀបរៀង និងចងក្រងសៀវភៅនេះ គឺដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់ៗរូប  ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹង ផ្នែក​វប្បធម៌ទូទៅ និងពិសេសសម្រាប់ជាទុន ក្នុងការប្រឡងប្រជែងនានាដូចជា ការ​ប្រ​លង​​យកអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗ ការប្រលងផ្ទៃក្នុង ក៏ដូចជាការ​ប្រលង​សិស្ស ពូកែ ផងដែរ ។