092 476 500 / 093 401 149

៩ ឃ្លា ពី «បុរសគ្មាន ដៃជើង» ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់

បុរសម្នាក់ដែល «គ្មានដៃជើង» ទាំងបួន ប៉ុន្តែបានបន្តរស់នៅរហូតក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យមួយរូប។ ជោ

លោកស្រី Najat Belkacem៖ ពីក្មេងស្រីឃ្វាលពពែ ទៅជារដ្ឋមន្រ្តីអប់រំបារាំង

«ក្តីស្រមៃ» ភ្ជាប់ជាមួយការតស៊ូព្យាយាម និងវិន័យ ពិតជាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងសម្រេចបាន។ នាង Najat

Jack Ma ប្រាប់អ្នកអំពីការបែងចែក អាយុក្នុងជីវិតការងារ យ៉ាងដូចម្តេច?

យោងតាមទស្សនាវដ្តីហ្វេបស៍ (Forbes) ដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិច ជែក ម៉ា គឺជាអ្នកមានកំពូលទី២ នៅប្រទេសចិន

ផលប៉ះពាល់ដោយការ ផ្តោតលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ ឬ កុំព្យូទ័រ ច្រើនពេកមុនគេង

យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថា ក្មេងជំទង់ដែលចំណាយពេលច្រើនពេក ក្នុងការប្រើប្រា់ស់ ឬលេងកុំ