092 476 500 / 093 401 149

លោកស្រី Najat Belkacem៖ ពីក្មេងស្រីឃ្វាលពពែ ទៅជារដ្ឋមន្រ្តីអប់រំបារាំង

«ក្តីស្រមៃ» ភ្ជាប់ជាមួយការតស៊ូព្យាយាម និងវិន័យ ពិតជាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងសម្រេចបាន។ នាង Najat

Jack Ma ប្រាប់អ្នកអំពីការបែងចែក អាយុក្នុងជីវិតការងារ យ៉ាងដូចម្តេច?

យោងតាមទស្សនាវដ្តីហ្វេបស៍ (Forbes) ដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិច ជែក ម៉ា គឺជាអ្នកមានកំពូលទី២ នៅប្រទេសចិន

ផលប៉ះពាល់ដោយការ ផ្តោតលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ ឬ កុំព្យូទ័រ ច្រើនពេកមុនគេង

យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថា ក្មេងជំទង់ដែលចំណាយពេលច្រើនពេក ក្នុងការប្រើប្រា់ស់ ឬលេងកុំ