092 476 500 / 093 401 149

ពាក្យសម្ដី៦ប្រយោគដែលបុរសនឹងនិយាយនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំង

ពាក្យ​ថា​ ​ “​បង​ស្រឡាញ់​អូន” ជាពាក្យ​ដែល​អ្នក​អាច​នឹង​បាន​ឮ​ញឹក​ញាប់​ពី​មាត់​មិត្ត​ប្រុ

ប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាជីវិតរបស់ខ្លួនពិបាក ចូរសាកល្បងអានសៀវភៅមួយចំណងជើងនេះ

តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថា ជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាតានតឹងខ្លាំងណាស់ សម្បូរដោយបញ្ហាច្រើនណាស

ហេតុផលទាំង៥យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវធ្វើតាមបេះដូងដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់បាន

វាមិនមែនជារឿងដែលយឺតពេលទេ នៅពេលដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីមួយនោះ ហើយអ្នកក៏ពុំចាំ

ឈ្វេងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសចំនួនបីនៃរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនតេស្លា (Tesla)

ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ត្រូវបានដាក់ឡើងដើម្បីជាការគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះវិស្វករនិងស្

វិធីសាស្រ្តត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសម្ភាសការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

នៅក្នុងសម័យកូវីដ-១៩ អ្វីៗជាច្រើនបានដំណើរការទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត សូម្បីតែការសម្ភាសការង