092 476 500 / 093 401 149

សញ្ញាណទាំង១​​០​ដែលបញ្ជាក់ថាស្នេហារបស់អ្នកជាស្នេហាបែបចាស់ទុំ

គ្រប់ពេលដែលអ្នកបានចំណាយពេលជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់ នោះអ្នកនឹងមិនអាចហាមឃាត់ស្នាមញ

ទស្សនៈចំនួន៩ឃ្លារបស់មេដឹកនាំចលនាអហិង្សាឥណ្ឌា មហាត្មៈ គន្ធី

មហាត្មៈ គន្ធី ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនសង្គមដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ដោយលោកបាន

យល់ដឹងពីមុខវិជ្ជាទាំង៥ដែលនឹងមានសេចក្ដីត្រូវការទីផ្សារការងារខ្ពស់នៅថ្ងៃអនាគត

ការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ គឺជាកង្វល់មួយ

អ្វីទៅជាទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ?

ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ គឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច ដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹង