092 476 500 / 093 401 149

សំណើចបង្កើនរសជាតិជីវិត ភាគទី១ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបង្កើនភាពរីករាយដល់បងប្អូនអ្នកអាន

“សើចច្រើន ចម្រើនអាយុ” ប្រយោគមួយឃ្លានេះ គឺជាអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនិយមនិយាយបំផុតក្នុ

សៀវភៅ គោលការណ៍នារីសម័យថ្មី គឺជាមគ្គទេសក៍អភិវឌ្ឍខ្លួនដែលនារីសម័យនេះមិនគួរមើលរំលងឡើយ

នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ ហាតប៊ុកបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយចំណងជើងថ្មីទៀតអំពីការលើកកម្ពស់តម្លៃ

រឿងដែលយើងត្រូវដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជា​ សៀវភៅដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបមិនគួរមើលរំលង

ក្នុងនាមជាកុលបុត្រ-កុលធីតាដែលបានចាប់កំណើតនៅដែនដីសុវណ្ណភូមិដែលសម្បូរពេញប្រៀបដោយភោគទ្រព្យ

សៀវភៅ វាំងននបវរកញ្ញា នឹងធ្វើឱ្យមនុស្សស្រីទាំងអស់ស្គាល់ច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្រោយសម្រស់

វាំងននបវរកញ្ញា មិនមែនជាសៀវភៅមួយក្បាលដែលនឹងមកបង្រៀនអ្នកពីរបៀបធ្វើជាបវរកញ្ញានោះទេ វា